فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «محمد حسنوند» ثبت شده است

مقالات منتشر شده در شماره دوم فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

سال اول / شماره دوم / پاییز 1396


 حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع در فرآیند دادرسی
زهرا رئوفی*   صص 12-37
 چکیده   مشاهده متن      


 بررسی نقش و جایگاه هیات های اجرایی در انتخابات
محمد مهاجری*   صص 38-52
 چکیده   مشاهده متن      

 اندیشه کلامی و سیاسی علامه شیخ محمد عبده
محمد حسنوند   صص 82-120
 چکیده   مشاهده متن     


 کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر
دکتر حسین مهرپور*، کلثوم رحمن زاده   صص 122-144
 چکیده   مشاهده متن      


 رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها
حسن محمدی   صص 146-178
 چکیده   مشاهده متن      


 مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا
مرضیه سلمانی سیبنی   صص 180-224
 چکیده   مشاهده متن      


 نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر
دکتر حامد رستمی نجف ‏آبادی، حبیب صادقی*، وحید زارع   صص 226-252
 چکیده   مشاهده متن     شمارگان: 5000 نسخه
تاریخ انتشار: 25/9/96

اصول اخلاقی فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

تعاریف

جعل: یعنی ساختن داده‌های غیرواقعی یا دادن گزارش غیرواقعی یا ثبت غیرواقعی آنچه روی نداده است.
۲فریب: دست بردن در داده‌ها؛ حذف، تعدیل، یا افزودن به داده‌ها، به گونه‌ای که آنچه ارائه می‌شود کاری نو بنماید، یا نظریه‌ای خاص با اینکار درست یا نادرست جلوه کند. فریب می‌تواند دستکاری کردن عمدی در دستگاه‌ها و روندهای آزمایش باشد، به گونه‌ای که نظریه‌ای خاص درست یا نادرست جلوه کند. 
۳تقلب: استفاده از داده‌ها یا نتیجه‌های پژوهشی مستند شدۀ دیگران بدون اجازه و بدون اشاره به مأخذ؛ استفاده از نرم‌افزار علمی، برنامه، ابزار آزمایشگاهی دیگری بدون اجازه و انجام پژوهش با آن.
۴انتحال: استفاده از بخش‌های قابل ملاحظه یا تأثیرگذار از متن، مفاهیم و یا ترجمۀ مقاله‌ها و یا سندهای دیگر که قبلاً به چاپ رسیده‌اند، به گونه‌ای که تلقین اصالت کند. متن برگرفته از مقالات دیگر، حتی با وجود ارجاع مناسب، در صورتی که با ادبیات جدید بازنویسی نشود و یا در درون گیومه گذاشته نشود، نمونۀ انتحال است.

 

محمّد حسنوند

صاحب امتیاز فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

دانشجوی دکتری تخصصی Ph.D حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی

http://hasanvand.ir

Mo_hasanvand@sbu.ac.ir