فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

توجه: شماره دوم فصلنامه  پاییز 1396 چاپ شده و شماره سوم زمستان 1396 در فرآیند داوری و پذیرش مقالات قرار دارد.

جهت ارسال مقالات ابتدا به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید. مقاله فاقد شرایط شکلی نشریه به داوری ارجاع نخواهد شد.

مقاله ترجمه پذیرفته می شود.


علاقه مندان می­توانند مقالات خود را به نشانی رایانامه ذیل ارسال نمایند :publiclawjournals@gmail.com

روش ارجاع مصوب نشریه ارجاع در پانویس (پاورقی) می باشد.

این ژورنال تحت نمایه و حمایت پایگاه مجلات تخصصی نور، پژوهشگاه علوم انسانی، پایگاه علمی سیویلیکا و بانک اطلاعانی نشریات ایران می باشد و مقالات هر شماره پس از انتشار در پایگاه های مذکور نمایه سازی و منتشر می شود. مقالات نمایه شده در نظام رتبه بندی دانشگاه ها و پژوهشگاهها مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. 

قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com ensani.ir


اصول اخلاقی انتشار مقاله در فصلنامه  

 Telegram: @puliclawjournal