فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

راهنمای نگارش مقاله در فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

علاقه مندان می­توانند مقالات خود را به نشانی رایانامه ذیل ارسال نمایند :publiclawjournals@gmail.com

شرایط نگارش مقاله :

 مقاله نباید بیش از بیست و پنج  صفحه یا کمتر از ده صفحه باشد.

ـ مقاله باید تایپ شده و شامل موارد زیر باشد:

- چکیده فارسی و  انگلیسی

- تعداد کلمات مجاز برای چکیده 150 تا 300 کلمه می باشد.

-کلید واژگان

- نام و نام­ خانوادگی نویسنده، نویسنده مسئول، میزان تحصیلات، رتبه علمی و دانشگاهی (فارسی و انگلیسی)، نشانی، کدپستی، شماره تلفن و نمابر و نشانی پست الکترونیک (که توسط سامانه اخذ خواهد شد)

ـ ذکر معادل لاتین واژگان تخصصی و اسامی خارجی در پانویس هر صفحه

 - کلیه بخش­های مقاله روی کاغذ سفید به ابعاد 21 × 7/29 سانتی­متر (A4) و با فاصله خطوط یک (Single) و 4.5  سانتی­متر در چپ و راست و 5.1 سانتی متر در بالا و پایین، با نرم ­افزار Microsoft Word 2003 تهیه گردد.

 - در نگارش مقاله توصیه می­شود که تا حد امکان از به­کار بردن واژه­های بیگانه پرهیز شود. استفاده از واژه­های مصوب فرهنگستان جمهوری اسلامی ایران، توصیه می­گردد.

 - در متن مقاله، اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد 10 به بالا به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدول­ها، شکل­ها و شماره رفرنس­های ارائه شده در پایان جمله و شماره­گذاری فرمول­ها).

 -  در متن مقاله، % به صورت کلمه درصد نوشته شود (به استثنای جدول­ها و شکل­ها).

 - چکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به­ ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد.

 - فرمت جدول­ها از نوع راست به چپ باشد.

- کادر اطراف نمودارها حذف شود.

 - میان کلمه و نقطه (.)، کاما (،)، علامت سوال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از این علامت­ها یک فاصله (Space) درج گردد.

 - ابتدای هر پاراگراف به صورت تورفته (Indent) به میزان 0.5 سانتی­متر باشد.

 - در چکیده فارسی، متن مقاله، جدول­ها و شکل­ها، تاریخ­ها به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میلادی ارائه گردد.


  *استرداد مقاله منوط به تایید هیات تحریریه و سردبیر می باشد*

  

 فونت­ها:

 فونت قلم عنوان:  B Titr Bold 14   

فونت قلم کلمه چکیده: 11  B Lotus Bold Italic 

فونت قلم متن چکیده فارسی: B   Lotus Bold Italic 10

فونت قلم متن فارسی: B Lotus 12 و متن انگلیسی: Times New Roman 10

فونت قلم منابع درون متنی فارسی: B Lotus 9 و  انگلیسی: Times New Roman 9

فونت قلم عنوان بخش­های مختلف مقاله (نظیر 'چکیده'، 'کلمات کلیدی'، 'مقدمه'، 'نتایج و بحث' و 'منابع '):Lotus Bold 12 

فونت قلم عناوین جدول­ها و شکل­ها: B LotusBold11(وسط­چین)

فونت قلم مطالب داخل جدول­ها و شکل­ها:B Lotus 10

فونت قلم منابع فارسی: B Lotus 9

فونت قلم منابع انگلیسی:    Times New Roman 9

فونت قلم عنوان چکیده انگلیسی: Arial Bold 14 (وسط­چین)

 فونت قلم کلمه  Abstractدر چکیده انگلیسی: Times New RomanBold 11

 فونت قلم متن چکیده انگلیسی: Times New Roman 10

 فونت قلم زیرنویس فارسی: B Lotus 9 و انگلیسی: Times New Roman 9

  

 ـ ذکر منابع و ارجاعات در پانویس.

- در منابع فارسی، ذکر نام ­خانوادگی، نام، نام اثر، نام مترجم (در صورت ترجمه بودن)، نوبت چاپ، نام ناشر، سال چاپ، شماره صفحه. به عنوان مثال: حداد عادل، غلام علی، دانشنامه جهان اسلام، جلد 8، تهران، بنیاد دایره المعارف اسلامی، 1383، ص. 367.

اگر اثر دارای نویسندگان متعدد است تنها نام اولین نویسنده به صورت بالا ذکر شده و اسامی دیگر به ترتیب نام و نام خانوادگی درج می گردد.

-در صورت تکرار منبع بلافاصله پس از ذکر اولیۀ آن، ذکر کلمه همان، اگر مطلب در همان صفحه باشد، به همین اکتفا و در غیر این صورت، پس از ذکر کلمه همان، درج صفحه.

- در صورت تکرار منبع پس از منابع دیگر، فقط ذکر نام­ خانوادگی صاحب اثر و ذکر کلمه پیشین و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

ـ در منابع لاتین، ذکر نام نام­ خانوادگی، نام کتاب، شماره چاپ، محل نشر، ناشر، سال چاپ و شماره صفحه.به عنوان مثال: 

Manirakiza, Pacifique, «l’Afrique et le système de justice pénale internationale», African Journal of Legal Studies, 2009, p. 31

- در صورت تکرار بلافاصله منبع، ذکر کلمه Ibid. و در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

- در صورت تکرار منبع پس از منابع دیگر، ذکر نام ­خانوادگی نویسنده و سپس ذکر کلمه op .cit. و  در صورت تغییر صفحه، ذکر صفحه.

- برای مشخص کردن قسمت­های مختلف در متن اصلی از کلماتی همانند مبحث، عدد،گفتار، فصل، بخش و ... استفاده نشود، بلکه از اعداد به عنوان مثال 1 و 1-1 و... استفاده گردد.

ـ ذکر کلیه منابع در انتهای مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس لاتین.

ـ مقاله نباید در جای دیگر چاپ شده یا در دست بررسی باشد.

ـ مقاله ترجمه شده پذیرفته می­ شود.

ـ مسئولیت صحت مطالب مقاله، به عهده نویسنده مسئول است.

ـ فصلنامه دانش حقوقی در ویرایش مقالات، آزاد است، مقاله، بازگردانده نمی­شود.

- نظرات داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست، بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می‌باشد. 

 

 به همراه هر مقاله لازم است یک فایل جداگانه در برگیرنده­ عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی و مرتبه علمی نویسنده(گان)، و نام و نشانی مؤسسه­ای که نویسنده(گان) در آنجا اشتغال دارند، شماره تلفن همراه نویسنده(گان)، شماره تلفن محل کار، شماره نمابر (فاکس) و پست الکترونیکی نویسنده(گان) و آدرس کامل همراه با صندوق پستی و کدپستی نویسنده مسئول مکاتبات مشخص شود. فرم تعهدنامه در این نشانی  قابل دسترسی است. امضای نویسندگان در این فرم الزامی است و امضا از طرف دیگران قابل پذیرش نیست. در صورت تغییر آدرس نویسنده، جهت درج در پرونده با کارشناس مجله تماس حاصل فرمایید.