فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

 

دکتر ربیعا اسکینی

عضو هیات علمی تحریریه فصلنامه دانش حقوقی

استاد ممتاز حقوق خصوصی ایران

استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

dreskini@inbox.com


دکتر ربیعا اسکینی، در سال 1315 (ش) در خرم آباد لرستان به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در دبستان فردوسی و دوره متوسطه را در دبیرستانهای محمدیه و ملک الشعرای بهار همین شهر، با احراز رتبه شاگرد اولی به پایان رساند. در سال 1344 (ش) وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شد و در سال 1348 (ش) لیسانس حقوق گرفت. سپس به فرانسه رفت و در دانشگاه نانتر پاریس، دوره فوق لیسانس حقوق را با رتبه اول به پایان رساند. سرانجام با ارائه پایان نامه "تعیین و پرداخت ثمن در بیع تجاری بین المللی" موفق به دریافت دکترای حقوق خصوصی شد. پس از بازگشت به کشور، به عضویت هیئت علمی سازمان انرژی اتمی در آمد و این همکاری تا هم اکنون نیز ادامه دارد.ایشان مدتی نیز در دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه علامه طباطبایی و موسسه علوم اداری، به تدریس دروس حقوق تجارت (تمام دوره ها)، حقوق تجارت بین الملل، حقوق تجارت تطبیقی و داوری بین الملل، مشغول بوده و این امر هم اکنون ادامه دارد.


سوابق علمی ـ تجربی

۱ ـ دکترای دولتی در حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس (۱۹۸4)

۲ ـ دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران 

۳ ـ قاضی دادگستری ـ ۶ سال 

۴ ـ تدریس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال 

۵ ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۷ سال 

زمینه‌های تخصصی برای مشاوره حقوقی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‌الملل و داوری بین‌الملل

کتب 

۱ ـ حقوق تجارت ، شرکتهای تجاری (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰

۲ ـ حقوق تجارت، شرکتهای تجاری (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱ 

۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چک) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، ۱۳۷۸

۴ ـ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱

۵ ـ حقوق تجارت (کلیات، منابع، معاملات تجارتی و.)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰ 

۶ ـ حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، ۱۳۷۳ 

۷ ـ حقوق تجارت بین‌الملل بازرگانی (ترجمه)، تالیف پروفسور ژان شاپیرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ 

 

سوابق علمی ـ تجربی

۱ ـ دکترای دولتی در حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس (۱۹۸۴

۲ ـ دانشیار عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران 

۳ ـ قاضی دادگستری ـ ۶ سال 

۴ ـ تدریس در دانشگاه‌ها ـ ۱۶ سال 

۵ ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان انرژی اتمی ایران ۱۷ سال 

 

زمینه‌های تخصصی برای مشاوره حقوقی: حقوق تجارت، حقوق تجارت بین‌الملل و داوری بین‌الملل

کتب 

۱ ـ حقوق تجارت ، شرکتهای تجاری (جلد اول)، چاپ پنجم، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران ۱۳۸۰

۲ ـ حقوق تجارت، شرکتهای تجاری (جلد دوم) ، چاپ چهارم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱ 

۳ ـ حقوق تجارت، (برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چک) چاپ پنجم،‌انتشارات سمت، ۱۳۷۸

۴ ـ حقوق تجارت، ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته ، چاپ پنجم، انتشارات سمت، تهران، ۱۳۸۱

۵ ـ حقوق تجارت (کلیات، منابع، معاملات تجارتی و.)،‌انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۳۸۰ 

۶ ـ حقوق تجارت تطبیقی، چاپ اول، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران، ۱۳۷۳ 

۷ ـ حقوق تجارت بین‌الملل بازرگانی (ترجمه)، تالیف پروفسور ژان شاپیرا، چاپ اول،‌انتسارات و آموزش انقلاب اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ 

 

‌مقالات 

۱ ـ منابع حقوقی بیع تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره هفتم، سال ۱۳۶۵، ص ۵

۲ ـ وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره نهم، سال ۱۳۶۷، ص ۴۲ 

۳ ـ تعارض قوانین در داوری تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی، شماره یازدهم، سال ۱۳۶۸، ص ۱۵۳

۴ ـ اختیار دولت‌ها و سازمان‌های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین‌المللی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۲۵، ۱۳۶۹ 

۵ ـ تشریفات شناسایی و اجرای احکام خارجی و آراء داوری در حقوق بین‌الملل خصوصی فرانسه (ترجمه) تالیف آندره هووه، مجله حقوقی، شماره سیزدهم، سال ۱۳۶۹، ص ۲۱۹

۶ ـ مسئولیت مدنی ناشی از حوادث اتمی، منتشره در کتاب مباحثی از حقوق تجارت بین‌الملل انتشارات ندا (وابسته به مؤسسه انتشارات امیرکبیر) ، ۱۳۷۱، ص ۲۲۹ به بعد 

۷ ـ نقدی بر قانون جدید صدور چک، مصوب ۱۳۷۲ نامه مفید، شماره ۲، ۱۳۷۴ 

۸ ـ خصائص قراردادهای تجاری، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، سال اول، شماره دوم، ۱۳۷۰، ص ۶۵ به بعد

۹ ـ ابطال معاملات تجار ورشکسته، نقدی بر رای دیوان کشور ، مجله حقوق و اجتماع، شماره دوم، سال اول، ۱۳۷۶ 

۱۰ ـ قواعد حاکم بر تعهد تجاری در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۲۳، ۱۳۷۷ 

۱۱ ـ تأملاتی پیرامون جنبه های مدنی صدور چک بلامحل ، فصلنامه دیدگاه های حقوقی، دانشکده علوم قضایی، سال پنجم، شماره ۱۷ و ۱۸ ، ۱۳۷۹ 

۱۲ ـ روش‌های حقوقی گسترش فعالیت شرکت‌های فروشگاه زنجیره‌ای در مجموعه مقالات نقش فروشگاههای زنجیره‌ای در توزیع، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، چاپ اول، اسفند