فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

The Journal of Public Law Research

۲ مطلب با موضوع «شماره های پیشین» ثبت شده است

مقالات منتشر شده در شماره دوم فصلنامه جستارهای حقوق عمومی

سال اول / شماره دوم / پاییز 1396


 حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع در فرآیند دادرسی
زهرا رئوفی*   صص 12-37
 چکیده   مشاهده متن      


 بررسی نقش و جایگاه هیات های اجرایی در انتخابات
محمد مهاجری*   صص 38-52
 چکیده   مشاهده متن      

 اندیشه کلامی و سیاسی علامه شیخ محمد عبده
محمد حسنوند   صص 82-120
 چکیده   مشاهده متن     


 کنکاشی در مفهوم بردگی در اسلام با توجه به مقتضیات جهان معاصر
دکتر حسین مهرپور*، کلثوم رحمن زاده   صص 122-144
 چکیده   مشاهده متن      


 رویه شورای نگهبان در تعارض نظم عمومی و آزادی ها
حسن محمدی   صص 146-178
 چکیده   مشاهده متن      


 مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا
مرضیه سلمانی سیبنی   صص 180-224
 چکیده   مشاهده متن      


 نگاهی نو به تلازم حق و تکلیف در حقوق اسلام و حقوق بشر
دکتر حامد رستمی نجف ‏آبادی، حبیب صادقی*، وحید زارع   صص 226-252
 چکیده   مشاهده متن     شمارگان: 5000 نسخه
تاریخ انتشار: 25/9/96

مقالات منتشر شده در شماره اول فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
سال اول/ شماره اول/ تابستان 1396


1

استقلال قضایی به مثابه پیش شرطِ توسعه حقوق شهروندی 

  صفحه 10-35
  دکتر علی اکبر گرجی اَزندریانی و دکتر سمانه رحمتی فر
 

2

تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران 

  صفحه 36-61
  دکتر ولی رستمی و فائزه آخوندی
 

3

دیوان عدالت اداری و پاسداری از قانون اساسی

  صفحه 61-89
  دکتر محمد امامی و حمید شاکری 
 

4

صیانت از آزادی‌ها در آرای دیوان عدالت اداری 

  صفحه 90-123
  دکتر کوروش استوار سنگری
 

5

مفهوم حکمرانی تنظیمی

  صفحه 124-146
   دکتر محمد حسین زارعی، محمد حسنوند، مرضیه سلمانی سیبنی
 

6

نظام مدیریت خطر و اعلام بلایای طبیعی

  صفحه 147-175
  دکتر رحمت اله فرخی
 

    قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, ensani.ir, civilica.com